Logo UIN Salatiga

Pascasarjana

Organisasi

Organisasi

Ketua Program Studi

Dr. Setia Rini, M.Pd.

E-mail : setiarini@uinsalatiga.ac.id

Google Schoolar : Dr. Setia Rini, M.Pd.

Scopus ID : –

Sekretaris Program Studi

Roro Dewi Wahyu Mustikasari, Ph.D.

E-mail : setiarini@uinsalatiga.ac.id

Google Schoolar : Dr. Setia Rini, M.Pd.

Scopus ID : –

Himpunan Mahasiswa Magister Tadris Bahasa Inggris

Penasihat       : Prof. Dr. Phil. Asfa Widiyanto & Noor Malihah, Ph.D.

Pembina         : Dr. Setia Rini, M.Pd. & Rr. Dewi Wahyu Mustikasari, Ph.D.

 

Ketua : Manar Abdurra’uf Fatin, S.Pd.

Wakil Ketua  : Ahmad Arifin, S.Pd.I.

Sekeretaris    : Muhammad Rafi Al Farisi, S.Pd.

Bendahara:

 1. Ummi Wahidatun Nuroniyah, S.Pd.
 2. Sri Mulyani, S.Pd.

Bidang Akademik:

 1. Rini Windarti, S.T.
 2. Shalsa Billah Nurrahman, S.Pd.

Bidang Non-Akademik dan Sosial Kemasyarakatan:

 1. Lana Choerotun Hisan, S.Pd.
 2. Muhammad Nurul Ichsan, S.Pd.
 3. Ahmad Wahyu Ummam, S.Pd.

Bidang Reputasi Prodi dan IT:

 1. Muhammad Sholahuddin, S.Pd.
 2. Faishol Khoir Syamsul Huda, S.Pd.

Bidang Humas dan Kerjasama:

 1. Siti Zulfah, S.Pd.
 2. Muhammad Syihab Adda, S.Pd.
 3. Feri Kristanto, S.Pd.